cesi.hr CESI :: Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istra?ivanje

cesi.hr
Title: CESI :: Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istra?ivanje
Keywords: edukacija, podr?ka, osna?ivanje, savjetovanje, ljudska prava, ?enska ljudska prava, feminizam, feministice, civilno dru?tvo, istra?ivanje, ?ene, seksualnost, rodna ravnopravnost, izdava?tvo, knji?nic...
Description: CESI je feministi?ka organizacija koja se zala?e za unapre?enje dru?tvenog polo?aja ?ena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti.
cesi.hr is ranked 5399685 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,717. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. cesi.hr has 43% seo score.

cesi.hr Information

Website / Domain: cesi.hr
Website IP Address: 178.218.164.110
Domain DNS Server: ns1.mojsite.com,ns2.mojsite.com

cesi.hr Rank

Alexa Rank: 5399685
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

cesi.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,717
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $305
Yearly Revenue: $3,717
Daily Unique Visitors 937
Monthly Unique Visitors: 28,110
Yearly Unique Visitors: 342,005

cesi.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 04:44:14 GMT
Server Apache

cesi.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
edukacija 0 0.00%
podr?ka 1 0.24%
osna?ivanje 0 0.00%
savjetovanje 3 1.23%
ljudska prava 0 0.00%
?enska ljudska prava 0 0.00%
feminizam 0 0.00%
feministice 0 0.00%
civilno dru?tvo 0 0.00%
istra?ivanje 2 0.82%
?ene 4 0.54%
seksualnost 1 0.37%
rodna ravnopravnost 0 0.00%
izdava?tvo 2 0.68%
knji?nic... 0 0.00%

cesi.hr Traffic Sources Chart

cesi.hr Similar Website

Domain Site Title

cesi.hr Alexa Rank History Chart

cesi.hr aleax

cesi.hr Html To Plain Text

CESI :: Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istra?ivanje Po?etna O nama CESI tim Organizacijske vrijednosti Povelja Povijest Godi?nji izvje?taji Partneri i mre?e Priznanja i nagrade Podr?ite CESI Kontakti Programi Socijalna pravda i jednake mogu?nosti Dru?tveni aktivizam i politi?ki procesi Spol, rod i seksualna prava Knji?nica Izdava?tvo Analize i istra?ivanja Bro?ure i priru?nici Spotovi Filmovi Web stranice Letci Aktualni projekti Donatori A+ / a-/ R | English Novosti Moja stvar, moj izbor - Vrijeme je da sazna? vi?e 26.07.2016 Kampanja na dru?tvenim mre?ama "Moja stvar, moj izbor – Vrijeme je da sazna? vi?e" /web.facebook.com/MojaStvarMojIzbor/ ?eli informirati mlade i potaknuti promi?ljanje o pitanjima vezanim uz seksualnost, reproduktivna i seksualna prava i zdravlje. Pro?itajte vi?e Objavljen priru?nik Novo vrijeme, novi mediji: Medijska pismenost mladih u 21. stolje?u! 18.07.2016 U sklopu projekta "Novo virjeme, novi mediji: Medijska pismenost mladih u 21. stolje?u" objavljen je istoimeni priru?nik namijenjen osobama koje ?ele raditi edukacije mladih na temu medijske pismenosti. Pro?itajte vi?e Zahtjevi Platforme 112 uo?i izvanrednih parlamentarnih izbora 2016. 15.07.2016 Platforma 112 od kandidata i kandidatkinja na prijevremenim parlamentarnim izborima 2016. oc?ekuje da se jasno i nedvosmisleno odrede prema temeljnim vrijednostima demokracije. Pro?itajte vi?e 14.07.2016 Predstavljanje zahtjeva Platforme 112 uo?i izvanrednih parlamentarnih izbora 2016. 16.06.2016 Nu?nost slobodnog, odgovornog i samostalnog odlu?ivanja o ra?anju djece 09.06.2016 Pravo na izbor 08.06.2016 Suradnja institucija i mladih u provo?enju programa prevencije nasilja u vezama 06.06.2016 Okrugli stol "Prevencija nasilja u partnerskim vezama me?u mladima" 03.06.2016 Tra?imo da Sabor podr?i Izvje??e Pravobraniteljice za 2015. godinu Arhiva vijesti Aktualni projekti FREE - Ruralne ?ene i poduzetni?tvo FREE - Ruralne ?ene i poduzetni?tvo je projekt financiran od strane Europske komisije, ?iji je cilj podr?ati ?ene koje razmi?ljaju o pokretanju vlastitog poduze?a ili su ga ve? pokrenule a ?ive u ruralnom podru?ju. Pro?itajte vi?e Mre?e i inicijative Va? doprinos Volontirajte u CESI. Poklonite knjige CESI knji?nici. SOS telefon za ?ene ?rtve nasilja u Zagorju radi: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 15 na broju 091/639-2810 te utorkom i ?etvrtkom od 12 do 18 sati na broju 049/639-281. Savjeti i podr?ka putem e-maila sos@cesi.hr mogu se dobiti svakodnevno. SAVJETOVALI?TE Pravne savjete o radnim i socijalnim pravima potra?ite utorkom i ?etvrtkom od 13 - 16 sati na brojevima telefona 01/24 22 802 ili 095/1997 038 te svakodnevno na e-mail pravnosavjetovanje@cesi.hr. ?itajte PRATITE NAS ERSTE NAGRADA KONTAKTIRAJTE NAS CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istra?ivanje Nova cesta 4 10 000 Zagreb Tel: +385 1 24 22 800 Fax: +385 1 24 22 801 E-mail: cesi@cesi.hr SITE MAP Po?etna O nama Programi Izdava?tvo Aktualni projekti Donatori

cesi.hr Whois

Domain Name: CESI.HR